Slovník čajomilckých termínů


CTC
zkratka pro Crushing, Tearing, Curling (rozmačkat, roztrhat, sbalit) Postup zavedený v roce1931 pro rychlou zautomatizovanou výrobu čaje.