Dve duše

Svetlo sa stráca z našich duší

Srdce vie už, čo myseľ len tuší

a ďalší oheň do ohňa som lial

no láska zomrela, ostal len žiaľ

 

Nekŕm  ty už lásku mŕtvu, chladnú

Nech spomienky na ňu rýchlo schradnú

A  tvoja polnoc vzplanie novým dňom

                                      Tak už okovy smútku svojho zlom!

Prumer
(3 votes)